Institutional Repository

Fasilitering van krities reflektiewe leer in verpleegonderwys

Show simple item record

dc.contributor.advisor Du Toit, Helena Susanna
dc.contributor.advisor Potgieter, E. (Eugéne), Mrs.
dc.contributor.author Van Kleef, Heidi
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:54:13Z
dc.date.available 2009-08-25T10:54:13Z
dc.date.issued 2002-06
dc.date.submitted 2002-06-30 en
dc.identifier.citation Van Kleef, Heidi (2002) Fasilitering van krities reflektiewe leer in verpleegonderwys, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1544> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1544
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract The purpose of this research was to draw up guidelines for nursing tutors on the facilitation of critical reflective learning in student nurses within the context of nursing education. The research question was stated as follows: What guidelines does the nursing tutor need to facilitate critical reflective learning in student nurses? The research design was qualitative, contextual, explorative and descriptive of nature. Ten nursing tutors were selected for participation on the basis of their expertise and experience. Data collection was in the form of written narratives. The data was analysed according to the eight-step method of Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). An independent coder was involved in the judgement and interpretation of data. The research guidelines were derived from the research findings. These guidelines are applicable directly to nursing education and indirectly to the nursing practice, therefore it contributes to the scientific body of nursing knowledge. en
dc.description.abstract Die doel van hierdie navorsing was die beskrywing van riglyne vir verpleegdosente om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer binne 'n verpleegonderwys konteks. Die navorsingsvraag is soos volg gestel: Walter riglyne benodig die verpleegdosent om krities reflektiewe leer by verpleegstudente te fasiliteer? Die navorsingsontwerp was kwalitatief, kontekstueel, verkennend en beskrywend van aard. Tien verpleegdosente is geselekteer vir deelname op grond van hulle kundigheid en ervaring. Geskrewe narratiewe is gebruik om data in te sa mel. Die data is geanaliseer volgensdieagt-stap metodevan Tesch (1990) in Cresswell (1994:155). 'n Onafhanklike kodeerder was betrokke by die beoordeling en interpretasie van data. Die navorsingsriglyne is afgelei vanuit die navorsingsbevindinge en lewer 'n bydrae tot die wetenskaplike verpleegkennisbasis deurdat dit direkte toepassing vind in verpleegonderwys en indirek in die verpleegpraktyk. af
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 169 leaves)
dc.language.iso af en
dc.subject Critical reflection en
dc.subject Experiential learning en
dc.subject Evaluation en
dc.subject Facilitation en
dc.subject Learning facilitator en
dc.subject Learning strategies en
dc.subject Nursing education en
dc.subject Outcomes-based education en
dc.subject Reflective practices en
dc.subject Self-directed learner en
dc.subject.ddc 610.730711
dc.subject.lcsh Nursing -- Study and teaching en
dc.subject.lcsh Problem-based learning en
dc.subject.lcsh Tutors and tutoring en
dc.title Fasilitering van krities reflektiewe leer in verpleegonderwys af
dc.type Dissertation en
dc.description.department Health Studies en
dc.description.degree M.A. (Verpleegonderwys) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics