Institutional Repository

The impact of the Namibian judiciary system on the child witness

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schoeman, J. P. en
dc.contributor.author Theron, Veronica Rose en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:53:50Z
dc.date.available 2009-08-25T10:53:50Z
dc.date.issued 2005-09
dc.date.submitted 2009-08 en
dc.identifier.citation Theron, Veronica Rose (2005) The impact of the Namibian judiciary system on the child witness, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1508> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1508
dc.description.abstract In this study focus is placed on the Impact of the Namibian judiciary system on the sexually-abused child witness and recommendations were made to criminal justice professionals. A literature study was undertaken to establish a grounded theoretical perspective. A single case study was done to evaluate how the Gestalt Play Therapy Process can be applied to mitigate some of the negative effects the judicial system has on the child witness. An empirical study was done and a qualitative approach was utilised. Semi-structured interviews were conducted with children, their parents and criminal justice professionals. Major findings of this study are that the Namibian criminal justice system leads to further traumatization of the sexually-abused child witness and that the Gestalt Play Therapy approach can be applied to make the court proceedings less traumatic and even therapeutic for the child witness. Recommendations were formulated for criminal justice professionals en
dc.description.abstract In hierdie verhandeling is gefokus op die impak van die Namibiese regstelsel op die seksueel-misbruikte kindergetuie en daar word aanbevelings gedoen aan professionele persone in die kriminele regstelsel. 'n Literatuurstudie is gedoen om 'n grondige toeretiese perspektief daar te stel. 'n Enkele gevallestudie is uitgevoer om te evalueer hoe die Gestalt Spelterapieproses toegepas kan word om die hofverrigtinge vir die kind minder traumaties te maak. 'n Empiriese studie is gedoen en 'n kwalitatiewe benadering is gebruik. Semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met kinders, hulle ouers en professionele persone wat met seksueel-misbruikte kindergetuies werk. In die studie is bevind dat die Namibiese regstelsel addisionele trauma veroorsaak vir die kindergetuie en dat die Getaltspelterapiebenadering gebruik kan word om die hofervaring minder traumaties en selfs terapeuties te kan maak vir die kindergetuie. Aanbevelings is gedoen aan professionele persone wat met kindergetuies werk.
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 129 leaves.)
dc.language.iso en en
dc.subject Impak en
dc.subject Regstelsel en
dc.subject Strafregstelsel en
dc.subject Kinder seksuele misbruik en
dc.subject Seksuele misbruik en
dc.subject Kindergetuie en
dc.subject Getuie en
dc.subject Kind en
dc.subject Impact en
dc.subject Judiciary en
dc.subject Criminal justice system en
dc.subject Child sexual abuse en
dc.subject Sexual abuse en
dc.subject Child witness en
dc.subject Witness en
dc.subject Child en
dc.subject.ddc 347.6606881
dc.subject.lcsh Child witnesses -- Namibia
dc.subject.lcsh Criminal procedure -- Namibia
dc.subject.lcsh Sexually abused children -- Legal status, laws, etc. -- Namibia
dc.subject.lcsh Interviewing in child abuse -- Namibia
dc.subject.lcsh Gestalt therapy -- Namibia
dc.subject.lcsh Play therapy -- Namibia
dc.title The impact of the Namibian judiciary system on the child witness en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social work en
dc.description.degree M.Diac. (Play Therapy) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics