Institutional Repository

Die monargale tydvak in die geskiedenis van Israel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Spangenberg, I. J. J. (Izak J. J.) en
dc.contributor.author Theron, Jacques en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:53:49Z
dc.date.available 2009-08-25T10:53:49Z
dc.date.issued 2005-11
dc.date.submitted 2009-08 en
dc.identifier.citation Theron, Jacques (2005) Die monargale tydvak in die geskiedenis van Israel, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1507> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1507
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hierdie verhandeling dek oor die algemeen die groter geheel van die Monargale Tydvak in die geskiedenis van Israel en Juda. Daar word egter meer spesifiek gefokus op die koningskap van Josia, `n merkwaardige koning van Juda, en sy godsdienstige hervormings wat van stapel gestuur is na aanleiding van die vonds van die wetboek in die Tempel. Die verhaal van Josia word geskets teen die agtergrond van die politieke klimaat in die antieke Nabye Ooste voor- en tydens sy koningskap. Aandag word dus gegee aan ander nasies en die invloed wat hulle op Juda gehad het. Daar word ook gekyk na daardie profete wat moontlik `n invloed op Josia kon gehad het, hetsy profete wat aktief was tydens sy koningskap of in die jare onmiddellik daarvoor. Laastens word ook na die Deuteronomistiese Geskiedenis gekyk ten einde die moontlike verband daarvan met Josia en sy hervormings te bepaal en
dc.description.abstract This dissertation covers, in generaL the topic of the Monarchial Period in the history of Israel. More specific attention is given to Josiah. a remarkable king of Judah, and his program of religious refonn, that was set in motion with the discovery of the Book of the Law in the Temple. The story of Josiah is told against the background of the political climate in the ancient Near East prior to and also during Josiah's reign. Other nations and their influence on Judah is carefully considered in this regard. Attention is also given to those prophets that could possibly have influenced Josiah. Some of these prophets were active during Josiah's reign and others in the years preceding his reign. Lastly the Deuteronomistic History is considered to determine the possible links to Josiah and his refonn program
dc.format.extent 1 online resource (71 leaves.)
dc.language.iso af en
dc.subject Deuteronomy en
dc.subject Deuteronomistic history en
dc.subject Influence of prophets en
dc.subject Monarchial era en
dc.subject Religious reforms en
dc.subject Judah en
dc.subject Book of the Law en
dc.subject Josiah en
dc.subject Deuteronomium
dc.subject Monargale tydvak
dc.subject Godsdienshervormings
dc.subject Wetboek
dc.subject Juda
dc.subject Josia
dc.subject Invloed van profete
dc.subject Deuteronomistiese Geskiedenis
dc.subject.ddc Deuteronomium
dc.subject.ddc Deuteronomistiese geskiedenis
dc.subject.ddc 222.5406
dc.subject.lcsh Josiah, King of Judah
dc.subject.lcsh Jews -- History -- To 586 B.C.
dc.subject.lcsh Monarchy -- Israel
dc.subject.lcsh Deuteronomistic history (Biblical criticism)
dc.subject.lcsh Bible. O. T. Kings, 2nd, XXII-XXIII -- Criticism, interpretation, etc.
dc.title Die monargale tydvak in die geskiedenis van Israel en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Biblical and Ancient Studies en
dc.description.degree M.Th. (Old Testament) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics