Institutional Repository

'n Histories-argeologiese studie van die Plaas Welkomskraal, Distrik Venterstad, Noordoos-Kaap

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boeyens, J.C.A. (Prof.)
dc.contributor.advisor Behrens, J.P. (Me.)
dc.contributor.author Coetzee, Gertruida Catharina Johanna
dc.date.accessioned 2014-03-17T09:14:13Z
dc.date.available 2014-03-17T09:14:13Z
dc.date.issued 2014-03-17
dc.identifier.citation Coetzee, Gertruida Catharina Johanna (2014) 'n Histories-argeologiese studie van die Plaas Welkomskraal, Distrik Venterstad, Noordoos-Kaap, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/13260> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/13260
dc.description Summaries and keywords in Afrikaans and English en
dc.description.abstract Hierdie histories-argeologiese studie bied ‘n basiese beskrywing van die materiële kultuur van ‘n afgeleë Suider-Afrikaanse plaas wat tussen die 1880’s en die 1930’s bewoon is. Die studie berus op ‘n gedetailleerde ontleding van die opgegraafde vondste wat herwin is van ashope wat met drie wooneenhede op die plaas Welkomskraal, geleë in die distrik Venterstad in die Noordoos-Kaap, verbind word. Die artefakte is aan die hand van die naslaanversameling in die Bloemfonteinse Nasionale Museum en handelsadvertensies geïdentifiseer. Die materiële kultuur dek die volle spektrum van die alledaagse lewe van die plaasbewoners en word aangevul deur genealogiese data, wat aantoon dat die grondeienaars die nasate was van die eerste trekboere wat hulle in die gebied gevestig het. Die bewoningsperiode van Welkomskraal val saam met die tweede industriële revolusie, wat gekenmerk is deur die massaproduksie van goedere en ‘n toenemend globale handelsnetwerk. Die versameling lewer bewys dat boere in die verre binneland toegang tot ‘n wye reeks ingevoerde produkte gehad het, hoewel hulle nie noodwendig welvarend was nie. en
dc.description.abstract This historical archaeological study provides a baseline description of the material culture of a remote southern African farm occupied between the 1880s and the 1930s. The study is based on a detailed analysis of the excavated finds recovered from middens associated with three homesteads, located on the farm Welkomskraal, in the Venterstad district of the north-eastern Cape. Artefacts were identified using the reference collection of the National Museum in Bloemfontein and commercial adverts. The material culture covers the full spectrum of the daily lives of the farm’s occupants and is complemented by genealogical data, which indicate that the landowners were the descendants of the first trekboers who settled in the area. The occupation of Welkomskraal coincided with the second industrial revolution, which was characterised by mass production of goods and an increasingly global trade network. The assemblage attests that farmers in the deep interior had access to a wide range of imported goods although they were not necessarily prosperous.
dc.format.extent 1 online resource (xxiv, 476 leaves)
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Historiese argeologie en
dc.subject Plaaswerf en
dc.subject Massaproduksie en
dc.subject Materiele kultuur en
dc.subject Trekboere en
dc.subject Tweede industriele revolusie en
dc.subject Steynsburg en
dc.subject Suide-Afrika en
dc.subject Venterstad en
dc.subject Welkomskraal en
dc.subject Historical archaeology
dc.subject Farmstead
dc.subject Mass production
dc.subject Material culture
dc.subject Trekboers
dc.subject Second industrial revolution
dc.subject Steynsburg
dc.subject Southern Africa
dc.subject Venterstad
dc.subject Welkomskraal
dc.subject.ddc 968.7040968756
dc.subject.lcsh Archeology and history -- South Africa -- Venterstad
dc.subject.lcsh Excavations (Archeology) -- South Africa -- Venterstad
dc.subject.lcsh Material culture -- South Africa -- Venterstad
dc.subject.lcsh Welkomskraal (Venterstad, South Africa : Farm) -- Antiquities
dc.subject.lcsh Farms -- South Africa -- Venterstad
dc.subject.lcsh Farmers -- South Africa -- Venterstad
dc.title 'n Histories-argeologiese studie van die Plaas Welkomskraal, Distrik Venterstad, Noordoos-Kaap en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Anthropology and Archaeology en
dc.description.degree M.A. (Argeologie)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics