Institutional Repository

Jacob van Maerlant se Der naturen bloeme as ensiklopediese narratief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pieterse, H. J., 1960- en
dc.contributor.author Theron, Elizabeth Rabie en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:49:39Z
dc.date.available 2009-08-25T10:49:39Z
dc.date.issued 2003-01
dc.date.submitted 2009-08 en
dc.identifier.citation Theron, Elizabeth Rabie (2003) Jacob van Maerlant se Der naturen bloeme as ensiklopediese narratief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1108> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1108
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract During the past decade various studies have been conducted on the medieval bestiary and simultaneously much has been written on the life and work of the medieval scholar and writer, Jacob van Maerlant. Van Maerlant's famous encyclopaedic work, Der Naturen B/oeme (Book of Nature) has been thoroughly investigated in recent literary studies, though little has been done to identify this work as encyclopaedic narrative. The term, encyclopaedic narrative, is relatively unknown in Western literature and therefore demands the research which is conducted in this thesis. In the course of this study, the genre of encyclopedic narrative is investigated and the Naturen 8/oeme is identified as a member of this exclusive genre. Edward Mendelson's article "From Dante to Pynchon" (1976) serves as the starting point for this study, from where it continues its investigation into the works of Jacob Van Maerlant. Van Maerlant's Der Naturen 8/oeme is compared to a unique set of qualities for the encyclopaedic narrative in which corresponding points are identified. From this investigation it is shown that Der Naturen B/oeme qualifies as a member of the genre, encyclopaedic narrative. en
dc.description.abstract Baie navorsing oor die Middeleeuse Bestiarium is reeds gedurende die afgelope dekade gedoen en baie is geskryf oor die lewe en werk van Jacob van Maerlant. Alhoewel sy natuurboek, Der Naturen Bloeme, baie belangstelling in die liter~re w6r~ld ontlok, is daar nog weinig gedoen om Der Naturen Bloeme as ensiklopediese narratief te identifiseer. Die relatiewe onbekendheid van die begrip ensiklopediese narratief in die Westerse literatuur dien as aansporing tot die ondersoeke wat in hierdie skripsie vervat word. In hierdie studie sal die genre van die ensiklopediese narratlef bespreek word. Der Naturen Bloeme word as voorbeeld gebruik. Die ensiklopediese narratief word bespreek na aanleiding van die artikel "From Dante to Pynchon" (1976) waarin Mendelson die term omskryf en riglyne daarstel vir die tipering daarvan as genre. Uit die ondersoek blyk dit dat die ensiklopediese narratief 'n genre is wat erkenning behoort te kry in die literêre wêreld. Die studie ondersoek ook die lewe en werk van Jacob van Maerlant wat as lnformatikus gedurende die MiddeJeeue groot bekendheid verwerf het. Sy omvangryke ensiklopediese werk, Der Naturen Bloeme, word telkens getoets aan die hand van kenmerke vir die ensiklopediese narratief en die raakpunte word uitgewys. Uit die ondersoek word aangetoon dat Der Naturen Bloeme as ensiklopediese narratief erken kan word.
dc.format.extent 1 online resource (81 leaves.)
dc.language.iso af en
dc.subject Bestiary en
dc.subject Jacob Van Maerlant
dc.subject Der Naturen Bloeme
dc.subject Genre
dc.subject Encyclopaedic narrative
dc.subject Medieval symbolism
dc.subject Medieval society
dc.subject Mythical beasts
dc.subject.ddc 839.3111
dc.subject.lcsh Maerlant, Jacob van, 1235?-1300. Naturen bloeme
dc.subject.lcsh Maerlant, Jacob van, 1235?-1300 -- Symbolism
dc.subject.lcsh Bestiaries
dc.subject.lcsh Animals -- Folklore -- Early works to 1800
dc.subject.lcsh Civilization, Medieval, in literature
dc.subject.lcsh Literary form -- Early works to 1800
dc.title Jacob van Maerlant se Der naturen bloeme as ensiklopediese narratief en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature en
dc.description.degree M.A. (Afrikaans) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics